Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona kierunku zamawianego Matematyka
O PROJEKCIE
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' uzyskał pozytywną ocenę NCBiR i został zakwalifikowany do współfinansowania w ramach tzw. kierunków zamawianych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W związku z tym do 50% studentów, którzy od roku 2012/2013 rozpoczną studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i zostaną zakwalifikowani do projektu, może otrzymać stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez cały okres studiów, niezależnie od innych stypendiów.

Szczegółowe informacje

Studia I stopnia na kierunku MATEMATYKA, oferowane specjalności:

W ramach Projektu

Dla zainteresowanych oferujemy moduł Przedsiębiorczy matematyk, a w jego ramach:

Studenci będą mieli dostęp do nowoczesnego oprogramowania, będą mogli korzystać z wiedzy oraz doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, firmach informatycznych i specjalistycznych laboratoriach. W ramach zajęć będą organizowane kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ ma:


 
   
Projekt ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim'' współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV PO KL ,,Szkolnictwo wyższe i nauka'', Działanie 4.1. ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy'', Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy''
 
Ostatnia aktualizacja 4.12.2015 r.
© 2012 Uniwerstytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii